İSG ERP

Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı

ÇSGB Onaylı Entegratör Firma Yazılımı

İSG ERP 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kaynak Yönetimi ve Karar Destek Sistemi Yazılımı

İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinizi dünyanın her yerinden herhangi bir yüklemeye gerek kalmadan izleyin.

İSG ERP ile etkin ve gerçek zamanlı izlemeler yapabilir, işletmenizi ihtiyaçları doğrultusunda online olarak yönetebilirsiniz.

İSG ERP bir Dönüşüm İSG markasıdır.İSG ERP

Modüller ve Özellikler

Başlangıç Modülü

Firma Yönetimi

Tüm firmalarınızı takip edebilir, alt işveren ilişkileri oluşturabilirsiniz.

Alt İşveren Yönetimi

Alt işverenlerinizi yönetebilir, çalışmalarının raporlarını alabilirsiniz.

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi firmalarınızı oluşturabilir, tedarikçi çalışmalarını kontrol altında tutabilirsiniz.

Çalışma Takvimi

Tüm çalışmalarınızı takvime aktarabilir, google takvim ile senkronize edebilirsiniz.

Çalışma Planı

Yıllık, aylık, haftalık planlamalar yapabilir, takvim üzerinden takip edebilirsiniz.

Görevler

İSG görevlerinizi oluşturabilir, görev tamamlanma takibi yapabilirsiniz.

Personel Yönetimi

Detaylı personel kartları oluşturabilir, İSG ile ilgili konulardaki durumu görebilirsiniz.

Yazışmalar

Gelen ve giden yazışmalarınızı sisteme kayıt edebilir ve yönetebilirsiniz.


İş Güvenliği Modülü

Risk Değerlendirme

Farklı şablonlarda risk analizi yapabilir, kendi metodunuzu oluşturabilirsiniz.

Denetim

Denetim planları yapabilir ve denetim raporları oluşturabilirsiniz.

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet

DÖF Takip sisteminizi yönetebilirsiniz.

İş Kazaları

İş kazalarını inceleyebilir,ayrıntılı istatistikler oluşturabilirsiniz.

Ramak Kala Olayları

Ramak kalaları takip edebiir, sistem üzerinden kullanıcı girişleri yapabilirsiniz.

Ekipman Yönetimi

Ekipman planlamaları ve ekipmanların test kontrol bakım periyotlarını izleyebilirsiniz.

İSG Kurulları

İSG kurulunuzu oluşturabilir, toplantılarınızı planlayıp, yapabilirsiniz.

İzleme Ölçme

İzleme ölçme planları oluşturabilirsiniz.

Onaylı Defter Takibi

Onaylı defter nüshalarınızı sistem üzerinde saklayabilirsiniz.

Kimyasal Envanteri

Kimyasal envanterini oluşturup, tehlikeleri analiz edebilirsiniz.

İş İzinleri

İş izinlerinizi oluşturup, tüm şirket için yönetebilirsiniz.

KKD Risk Analizi

KKD risk belirleme tabloları oluşturabilir, bölümlerin kkd envanterini oluşturabilirsiniz.

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 

İşaret envanteri oluşturabilirsiniz


İş Sağlığı Modülü

Sağlık Raporları

Sistem üzerinden sağlık raporu oluşturabilir ve takip edebilirsiniz.

Poliklinik Kayıtları

Poliklinik muayeneleri yapabilir, sistemden takip edebilirsiniz.

Personel Tetkik Planlama

Personellerinizin tetkik planlamalarını yapabilir ve sistemden takip edebilirsiniz.

Meslek Hastalıkları Takibi

Hastalık takibi ve detaylı istatistiksel bilgiler oluşturabilirsiniz.


Eğitim Modülü

Eğitim Planları

Eğitim planları yapabilir, takvim üzerinden takip edebilirsiniz.

Eğitim Planlaması

Personellerinizin eğitim planlamasını yapabilir, eğitim durumunu görebilirsiniz.

Toplu Sertifika Yazdırma

Eğitim alan personellerinizin sertifikalarını yazdırabilirsiniz.

Kişisel Eğitim Kartı

Kişisel eğitim kartları ile personellerin eğitim durumunu takip edebilirsiniz.

Katılımcı Takibi

Eğitimlere katılan katılmayan personellerin durumunu takip edebilirsiniz.


Acil Durum Modülü

Acil Durum Planları

Acil durum plan ve prosedürleri oluşturabilir, sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

AD Ekipman Yönetimi

Acil durum ekipmanlarını kontrol edebilir, kontrol kartı oluşturabilirsiniz.

AD Ekip Yönetimi

Ekiplerinizi yönetebilir, yeni ekip oluşturma ve atamaları yapabilirsiniz.

Tatbikat Planlama

Tatbikatları planlayabilir, takvim üzerinden takip edebilirsiniz. 


Mühendislik Modülü

Ekipman Bakımları 

Ekipmanların bakım planlarını oluşturabilir ve takvimden takip edebilirsiniz.

Periyodik Kontrol Takibi

Periyodik test ve kontrolleri sistem üzerinden yapabilirsiniz.

Ölçüm Takibi

Ortam ölçümlerini ölçümleri sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Patlamadan Korunma Dokümanı

PKD hazırlayabilirsiniz.


Mevzuat Takibi Modülü

Güncel Mevzuat Takibi

Güncel mevzuatı sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Mülga Mevzuatı Görüntüleme

Eski mevzuatı inceleyebilirsiniz

Mevzuat Değişikliği Bilgi Sistemi

Değişen mevzuat hakkında bilgi aktarımı.


Raporlama Modülü

Günlük, Haftalık ve Aylık Raporlama

Detaylı raporlama sistemleri yer alır.

İsteğe Göre Takip Listeleri Planlama


Gelişmiş Filtreleme Sistemleri

Bu harika özelliği net kelimelerle,
kısaca açıklayın.

Gelişmiş Rapor Yönetimi 

Bu harika özelliği net kelimelerle,
kısaca açıklayın.

İSG ERP ile zamandan tasarruf edin, maliyetlerinizi azaltın!

ipad

Çevrimiçi ve kolay yönetim...

İSG ERP tamamı ile online olarak çalışan bir İş Sağlığı ve Güvenliği yazılımıdır. Sistem sayesinde verilerinizi çevrim içi olarak yönetebilir ve analiz edebilirsiniz.